DATE IDENTIFICARE (2022)

SC KANEL’S KAKE SRL   

Adresa: Strada Plopilor, nr 4, Buftea, Jud. Ilfov

Nr. Registrul Comerțului: J23/626/2013         CUI: RO31274677

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE KANEL’S KAKE SRL(www.flaviandobre.ro)

Folosind acest site acceptați termenii și condițiile de folosire, politica de confidențialitate, dar și alte notificări ce apar în cadrul site-ului. Prin înscrierea la site-ul nostru de Newsletter acceptați termenii prezentați în acest document. În cazul în care dvs. nu veți accepta acest lucru, nu puteți să folosiți aceste servicii furnizate de către noi, cât și acest site. Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site se pot modifica fără o notificare în prealabil. Schimbările vor intra în vigoare imediat după actualizarea pe site. Acceptarea de a revedea periodic condițiile de utilizare ale acestui site reprezintă o acceptare a schimbărilor apărute.

Drepturile de autor

Produsele comercializate pe site-ul nostru sunt originale. Întregul conținut este protejat conform legii dreptului de autor și a legilor privind dreptul la proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente aparținând site-ului www.flaviandobre.ro se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul acestui website (text, grafică, logo, icon-uri, imagini) sunt proprietatea KANEL’S KAKE SRL și cad sub incidența dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru anumite texte (articole) sunt reproduse sau adaptate de Flavian

Dobre cu acceptul autorilor menționați la sfârșitul acelui text. Dreptul de autor pentru siglele și sloganele partenerilor și colaboratorilor noștri le aparțin acestora, și sunt reproduse cu acceptul lor.

În situația în care doriți să raportați orice problemă legată de drepturile de proprietate intelectuala, vă rugăm să ne scrieți la adresa  contact@flaviandobre.ro  

Absolvire de răspundere

Utilizarea acestui site și toate informațiile prezentate, descărcate sau accesate de pe acest site sunt oferite ca atare, fără garanții de orice fel. Informațiile conținute pe site sunt folosite de vizitatori pe propriul lor risc. flaviandobre.ro nu va fi responsabilă pentru daune-interese directe, indirecte cauzate și reieșite din utilizarea acestui site.

flaviandobre.ro nu va fi responsabilă pentru probleme sau disfuncționalități ale sistemelor de internet, furnizorilor de acces pe internet, calculatoare, echipamente sau alt element ce poate cauza stricăciuni ca rezultat al utilizării acestui site.

flaviandobre.ro își rezervă dreptul să modifice pagini de pe site, să le oprească temporar sau permanent, sau să interzică accesul, fără o notificare în prealabil către utilizatori.

Garanția și returul produselor

KANEL’S KAKE SRL, în funcție de produsul achiziționat, acordă garanție conform prevederilor Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora („Legea nr. 449/2003″). Se precizează că produsele alimentare nu beneficiază de garanție! Garanția este practic limitată la durata de păstrare a produselor.

La recepționarea achiziției, clientul este încurajat să se asigure că produsele cumpărate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale.

In conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare Client poate solicita, în cazul lipsei conformității, în primul rând repararea Produsului sau poate solicita înlocuirea Produsului, în fiecare caz fără plata, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată. Înlocuirea Produsului este posibilă în limita stocului disponibil.

FRAUDĂ

KANEL’S KAKE SRL nu solicită Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (e-

mail/telefonic/SMS/ etc.) informații referitoare la date confidențiale de tip conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

KANEL’S KAKE SRL își declină orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi/ este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele KANEL’S KAKE SRL. Clientul va informa KANEL’S KAKE SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact indicate de KANEL’S KAKE SRL.

KANEL’S KAKE SRL nu promovează SPAM-ul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail în Magazinul Web poate opta pentru dezactivarea Contului de Client aferent acestei adrese de e-mail, sau pentru dezabonare de la primirea de newsletter-e/alte comunicări comerciale/promoționale.

Comunicările realizate de către KANEL’S KAKE SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LIMITARE DE RESPONSABILITATE

KANEL’S KAKE SRL nu poate fi ținută responsabilă în orice fel în fața niciunui Client care utilizează Site-ul sau conținutul acestuia, altfel decât în limita prevederilor înscrise în cadrul Termenilor și Condițiilor.

KANEL’S KAKE SRL nu garantează Clientului acces la Serviciul oferit prin intermediul Siteului, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă, prin parcurgerea etapelor de înregistrare menționate în cadrul Termenilor și Condițiilor și nu ii conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice altă manieră sau de a transfera vreunui terț orice Conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris lui Flavian Dobre.

Site-ul www.flaviandobre.ro poate conține legături conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri), care permit conectarea automata la diferite site-uri de Internet. Aceste site-uri conexe sunt proprietatea unor terți și sunt administrate de către aceștia. KANEL’S KAKE SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

KANEL’S KAKE SRL este exonerat de orice vină în cazul utilizării Site-urilor și/sau al Conținutului transmis către un Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat KANEL’S KAKE SRL, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură Clientului și/sau oricărui terț implicat in acest transfer de Conținut.

În limita prevederilor Termenilor și Condițiilor, operatorii, administratorii și/sau proprietarii website-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/ legătură/ tranzacție/ colaborare/ etc. care pot apărea între Client și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Magazinelor Web.

KANEL’S KAKE SRL nu este responsabil pentru prejudiciile ce pot fi create ca urmare a folosirii neautorizate a informațiilor de pe Site.

KANEL’S KAKE SRL nu este responsabil pentru eventualele costuri și/sau pierderi de orice fel suportate/rezultate ca urmare a folosirii informațiilor de pe Site.

Fotografiile prezentate în secțiunile “Promoții” și “Produse noi” nu creează obligații, în sensul că KANEL’S KAKE SRL nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de text sau pentru prețurile postate. Oferta produselor prezentate în aceste secțiuni este valabilă în limita stocului disponibil.

RĂSPUNDERE

KANEL’S KAKE SRL nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către KANEL’S KAKE SRL a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) și pentru gestionarea accesării Contului și în măsură permisă de legislația în vigoare este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul declară că acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile de furnizare a serviciilor din cuprinsul Siteului, astfel cum sunt publicate acestea la momentul plasării Comenzii.

Linkuri către alte pagini web

Paginile web KANEL’S KAKE SRL pot conține linkuri către alte pagini web. KANEL’S KAKE SRL nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conținutul altor pagini web.

Întrebări/comentarii si exercitarea drepturilor

KANEL’S KAKE SRL va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea și datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau șterge orice neregularități. Dacă aveți orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la KANEL’S KAKE SRL (de ex. revederea sau actualizarea datelor dvs. personale), vă rugăm să ne contactați.

Obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii sunt răspunzători de informațiile furnizate la crearea contului pe flaviandobre.ro , precum și de modul cum îl administrează și cum își păstrează și folosesc parola. flaviandobre.ro nu își asumă răspunderea dacă utilizatorul își înstrăinează sau divulgă parola unei terțe persoane și de accesarea contului de către alte persoane decât utilizatorul contului. Utilizatorii au obligația să respecte următoarele reguli în folosirea serviciului flaviandobre.ro : 1. Nu vor încărca viruși, troieni sau alte scripturi pe site și nu vor încerca să obțină acces la servere, computer, conturi sau baze de date.

  1. Nu vor încărca, posta sau comenta pe site mesaje sau poze ce au un conținut discriminatoriu, rasist, amenințător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau sunt contestabile.
  2. Nu vor încălca drepturile de proprietate individuală, drepturile de confidențialitate, sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalți;
  3. Nu vor oferi informații false despre ei și nu vor încerca să ne înșele asupra identității și nici să se folosească pentru a prelua date de la alți utilizatori fără consimțământul acestora, sau de a trimite mesaje de tip spam; flaviandobre.ro își rezervă dreptul să blocheze accesul și să șteargă contul celor care nu respectă aceste obligații. Orice încercare de a accesa datele personale ale altor utilizatori, baza de date a site-ului este considerată tentativă de fraudă a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Comandă și preț

Prețurile afișate nu sunt finale. Prețul de pe factură va fi mai mic sau mai mare, conform cu cantitatea livrată și cu prețul per kilogram afișat pe site la momentul comenzii, la care se adaugă costurile de livrare. În cazul în care sunt produse care se cântăresc și unde pot apărea diferențe de preț, clientul este anunțat înainte de predare personală a coletului, de costul final al comenzii. Stocul de pe site este actualizat la 3-5 zile, însă confirmarea certă privind disponibilitatea produsului urmează să fie anunțată către client după plasarea comenzii telefonic sau prin email.

Pozele au caracter informativ. Facem eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din pagina produsului, unele date, etichete și ambalaje pot fi modificate fără notificare sau pot conține erori de scriere în pagină. Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați prin metodele afișate pe site.

Conciliere clienți nemulțumiți

Dacă apar probleme cu o comanda puteți lua legătura prin mesaj whatsapp la numărul 0757308206 sau pe email contact@flaviandobre.ro Pentru sesizările prin email vom răspunde in 48 de ore mesajelor dumneavoastră.

Litigii

Orice litigiu apărut în utilizarea serviciului flaviandobre.ro va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată romane.

MODALITĂȚI DE COMANDĂ

Comandă online cu ridicare din magazin fizic

Non stop puteți plasa o comandă online. Pentru a înregistra o comandă este necesar să aveți cont pe site-ul www.flaviandobre.ro. Vă puteți loga în contul existent sau puteți realiza un cont nou, accesând link-ul “Autentificare”.

După autentificare puteți adaugă produsele in cos. După adăugarea produselor in cos, în partea dreapta sus puteți verifica costul final și produsele selectate.

MODALITATEA DE LIVRARE și DE PLATA

  1. Ridicare comandă în Buftea, Jud. Ilfov:

Clientul va alege modalitatea prin care plasarea comenzii se va efectua (online sau fizic). Urmând să se deplaseze în sediul KANEL’S KAKE SRL pentru a ridica comanda.

Contact: mesaj whatsapp la numărul 0757308206 sau pe email: contact@flaviandobre.ro

Copyright © 2022 SC KANEL’S KAKE SRL (flaviandobre.ro)

Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului: 021/9551 ÷ http://www.anpc.gov.ro/