Politica de confidențialitate 

Informare privind protecția datelor personale

Contact: mesaj whatsapp la numărul 0757308206 sau pe email: contact@flaviandobre.ro

KANEL’S KAKE SRL, în calitate de autor, proprietar, administrator al www.flaviandobre.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, KANEL’S KAKE SRL are obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (operatorul este obligat să încunoștințeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);
 • dreptul de acces la date (inclusiv procedura exactă de urmat, adresa de email folosită);
 • dreptul de intervenție asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevăzută în site); orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziție (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
 • dreptul de retragere a consimțământului;
 • dreptul de a se adresa justiției;
 • dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor personale. Orice informație furnizata de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de KANEL’S KAKE SRL în conformitate cu scopurile menționate mai jos. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate va rugam sa nu ni le furnizați.

Scopul colectării datelor

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către KANEL’S KAKE SRL pentru confirmarea comenzilor, facturare, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare și pentru realizarea de rapoarte statistice.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. KANEL’S KAKE SRL se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client si KANEL’S KAKE SRL.

KANEL’S KAKE SRL se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră la adresa  Strada Plopilor, nr 4, Buftea, Jud, se obliga: sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa șteargă sau sa transforme în date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

KANEL’S KAKE SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozițiile legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale KANEL’S KAKE SRL și ale site-ului www.flaviandobre.ro; acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când KANEL’S KAKE SRL este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Protejarea siguranței și securității datelor dvs. personale este importantă pentru KANEL’S KAKE SRL Activitățile desfășurate de KANEL’S KAKE SRL sunt în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția siguranței datelor și la securitatea acestora.

Accesând această pagină, toți utilizatorii sunt de acord să respecte Termenii de utilizare și legislația în vigoare. Sperăm că politica prezentată mai jos vă va fi de ajutor pentru a înțelege ce fel de date pot fi colectate de KANEL’S KAKE SRL, cum sunt acestea protejate și utilizate și cum pot fi dezvăluite.

KANEL’S KAKE SRL se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresa contact@flaviandobre.ro, se obligă să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale, să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

KANEL’S KAKE SRL  certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

Date personale KANEL’S KAKE SRL  nu va colecta nici un fel de date personale în legătură cu dvs. (de ex. numele dvs., CNP, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail), dacă nu doriți să ni le furnizați (de ex. prin înregistrare, chestionare), sau dacă nu vă dați acordul sau dacă nu este altfel permis prin lege sau alte reglementări de protecție a datelor dvs. personale.

Scopul utilizării

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, KANEL’S KAKE SRL , având numărul din Registrul Comerțului J23/626/2013, CUI: RO31274677, sediul social Strada Plopilor, nr 4, Buftea, Jud. Ilfov, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor dumneavoastră, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor printr-o cerere scrisă, datată și semnată pe adresa Strada Plopilor, nr 4, Buftea, Jud. Ilfov. Dacă sunteți înscriși în sistemul nostru de Newsletter vă puteți dezabona direct din mesajul care a sosit pe adresa dumneavoastră de email sau făcând o cerere la adresa contact@flaviandobre.ro precizând adresa pe care doriți să o ștergem din baza de date.

Terții care au acces la datele personale:

KANEL’S KAKE SRL. implementează intern campanii de newsletter.

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți scrie pe email, la adresa contact@flaviandobre.ro .

În cazul în care ne veți furniza datele dvs. personale, le vom utiliza în general pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a procesa comenzile dvs., pentru a vă intermedia accesul la informații specifice sau oferte, facturare. De asemenea pentru a susține relația comercială cu dvs. Vă putem contacta în legătura cu o ofertă Flavian Dobre care vine în sprijinul nevoilor dvs. sau pentru a efectua sondaje de opinie online pentru a înțelege mai bine necesitățile clienților noștri. Dacă sunteți înscriși în sistemul de Newsletter o să primiți pe email informații comerciale privind ofertele noastre. Dacă alegeți ca datele dvs. personale să nu fie utilizate noi vom respecta opțiunea dvs. nu vindem și nici nu comercializăm în vreun alt fel datele dvs. personale către terți.

Date non-personale colectate automat

Când accesați paginile noastre de internet, putem colecta automat (nu prin înregistrare) date nonpersonale (de ex. tipul de browser internet și sistemul de operare utilizat, numele domeniului paginii Web de pe care ați venit, numărul de vizite, durata medie petrecută pe site, paginile vizionate). Noi putem utiliza aceste date și distribui sediilor noastre, pentru a monitoriza gradul de atracție a paginilor noastre de internet și pentru a le îmbunătăți performanta sau conținutul.

Securitate

Pentru a proteja datele dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare și de accesul unor persoane neautorizate, KANEL’S KAKE SRL utilizează măsuri de securitate tehnice și organizatorice dintre care enumeram:

 • accesul la baza de date se face doar pe bază de ușer și parolă ce sunt atribuite doar angajaților și sunt folosite exclusiv pentru exercitarea atribuțiilor de servici;
 • toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces;              – accesarea datelor se face doar de pe echipamentele societății;
 • la interval de o lună (30 zile) se face backup la baza de date.
 • printarea datelor este făcută doar de la echipamentele societății, de către angajați desemnați.

Colectarea de date cu caracter personal

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.flaviandobre.ro implică efectuarea de comenzi on-line pe site-ul www.flaviandobre.ro și necesită furnizarea informațiilor solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.flaviandobre.ro in următoarele scopuri:

 • facturarea produselor si a serviciilor comandate de dumneavoastră; • asigurarea livrării produselor și serviciilor comandate; •       asigurarea garanțiilor.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite instituțiilor abilitate fără consimțământul dumneavoastră in caz de litigii/dispute privind fraudele.

Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime

KANEL’S KAKE SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizarea de rapoarte și analize;
 • realizarea de informări în scopuri proprii;
 • publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor oferite de KANEL’S KAKE SRL. Terții care utilizează datele utilizatorilor din site:
 • Google Analytics care preia date privind vizita pe site (pagini vizitate, browser folosit, acțiuni in site, adresa IP);

Modalitatea de exercitare a drepturilor: email – contact@flaviandobre.ro

Modificări, actualizări, ștergerea datelor – Contact: mesaj whatsapp la numărul 0757308206 sau pe email, contact@flaviandobre.ro

CUM PROTEJĂM NOI INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA DVS.

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dvs. sunt de o importanță vitală pentru noi. KANEL’S KAKE SRL nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dvs. expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar că ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre nici un utilizator individual.

Accesul dvs. la anumite servicii și informații din cadrul site-ului este protejat de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă. KANEL’S KAKE SRL nu vă va cere niciodată parola conturilor dvs. în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim să nu dezvăluiți această parola peroanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă amintiți să dați click pe “deconectare” / “log off” / “sign out” din contul dvs. în Forumul, Chatul sau alte servicii online oferite de KANEL’S KAKE SRL la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a acestora. Vă sfătuim, de asemenea, să închideți fereastra browser ului în care ați lucrat la sfârșitul navigării dvs. în site-urile sau serviciile furnizate de KANEL’S KAKE SRL.

Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile dvs. personale sau la corespondența dvs. atunci când lucrați într-o rețea de computere aflată într-un loc public (cafe-internet, Wi-Fi-uri publice, etc).

Din păcate, nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală, KANEL’S KAKE SRL nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm, așadar, că orice informație trimisă către noi se va face pe propriu dvs. risc.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dvs. însă, vă garantam că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația română și cea europeană în vigoare.

CUM PUTEM CORECTA ERORILE DIN DATELE COLECTATE DE LA DVS.

Dacă vă creați un cont la unul dintre serviciile noastre, vă putem trimite un e-mail de confirmare prin care să vă oferim detaliile noului dvs. cont. Mesajul de confirmare va fi trimis la adresa de email pe care ne-ați furnizat-o și va descrie modalitățile prin care dvs. puteți modifica sau șterge datele contului pe care tocmai l-ați creat. Vă sfătuim să păstrați acest e-mail de confirmare, mai ales că acest conține și informații care vă pot fi utile atunci când apar probleme în accesarea serviciilor noastre.

CONCILIERE CLIENȚI NEMULTUMIȚI

Daca apar probleme cu o comanda puteți lua legătura cu noi prin mesaj whatsapp la numărul 0757308206 sau pe email: contact@flaviandobre.ro. Termenul maxim pentru răspuns este de 48 de ore la mesajele primite pe email.

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, va rugam sa consultați periodic pagina web a companiei www.flaviandobre.ro

LITIGII

Orice litigiu apărut în utilizarea serviciului flaviandobre.ro va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată romane.

Contact: contact@flaviandobre.ro

Copyright © 2022 KANEL’S KAKE SRL (flaviandobre.ro)

Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului: 021/9551 ÷ http://www.anpc.gov.ro/